\'SPOŁEM\' POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓWlogo

 

nr BDO 000026179