O firmie

HISTORIA

               „Społem”  Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców  w  Oświęcimiu  jest firmą o długoletniej tradycji.
Podstawą założenia w 1949 roku „Społem” PSS w Oświęcimiu były Spółdzielnie: „Przyszłość”, "Jedność" oraz "Rzeźnik". Spółdzielnia już wówczas posiadała 10 sklepów detalicznych, masarnię, 2 piekarnie, gospodę, stołówkę i 2 magazyny.

Następny rozdział w historii naszej Spółdzielni to połączenie ze Spółdzielnią Spożywców w Kętach. Spółdzielnia prowadziła wówczas 83 placówki detaliczne, 24 punkty detaliczne, 15 zakładów gastronomicznych, piekarnie, przetwórnie mięsne, wytwórnię wód gazowanych     i rozlewnię piwa. Wspólnie ta działalność była prowadzona do czerwca 1976r.  W 1968 r. Spółdzielnia nasza została włączona do „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Krakowie i prowadziła swoją działalność jako WSS. W 1974r. nastąpiło połączenie z PSS Brzeszcze i trwało do 1975r.
Kolejne zmiany łączą się z nowym podziałem administracyjnym kraju. Z dniem 1 lipca 1975r. nastąpiła zmiana przynależności organizacyjnej naszej Spółdzielni
i podporządkowanie jej „Społem” Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Bielsku – Białej. W 1976 r. władze państwowe reorganizują handel poprzez specjalizacje branżową - Spółdzielnia przejmuje placówki gastronomiczne, placówki spożywcze, piekarnie i ciastkarnie a przekazuje placówki przemysłowe.
Lata 1982-1985 to okres rozpoczynającej się demokratyzacji życia spółdzielczego.

W 1982 r. Spółdzielnia rozpoczyna samodzielną działalność pod nazwą „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Oświęcimiu z pełną osobowością prawną.

Największy rozkwit przypadł na lata 1976 – 1989, Spółdzielnia działa na terenie dwóch miast Oświęcimia i Chełmka, prowadząc działalność w 79 placówkach detalicznych, 6 restauracjach, 2 kawiarniach, 13 barach, 2 jadłodajniach,18 bufetach gastronomicznych i stołówkach na terenie zakładów pracy, 1 piekarni, 2 ciastkarniach, przemiale pieczywa, wytwórni napojów bezalkoholowych i rozlewni piwa, zakładzie garmażeryjnym, 10 magazynach, 2 ośrodkach „Praktyczna Pani” i ośrodku „Praktyczny Pan”, warsztacie elektrycznym i chłodniczym oraz stolarni. W tym okresie Spółdzielnia zatrudnia ponad 1500 pracowników, zrzesza prawie 7000 członków Spółdzielni.

Wiele zmian przyniósł rok 1989, uznany za przełomowy, bowiem przyszło działać w warunkach wprowadzania nowych mechanizmów rynkowych. Przed nasza Spółdzielnią rzeczywistość postawiła nowe zadania. Na przestrzeni 1989 – 1990r Spółdzielnia przekazała pracownikom ok 60% placówek.

Obecnie „Społem” PSS Oświęcim to Spółdzielnia, zrzeszająca 108 członków i jedną Spółdzielnię Uczniowską. To firma na bazie handlowo – produkcyjnej, która łączy      w sobie zarówno tradycję, jak i nowoczesność dostosowując się na bieżąco do warunków konkurencji wolnorynkowej.

Na dzień dzisiejszy w Spółdzielni pracuje 82 osoby, posiada ona na terenie Oświęcimia 9 placówek detalicznych oraz zakład piekarski, który oferuje doskonałe pieczywo chlebowe i drobne, wypiekane tradycyjnymi metodami z naturalnych surowców.