Zarząd

RADA NADZORCZA:

Pani Anna Firek
Pani Bernadetta Choromańska
Pani Agnieszka Malik
 

Zarząd „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Oświęcimiu:

Ewa Myrta – Prezes Zarządu
Małgorzata Zajas – Członek Zarządu
Bożena Czebieniak – Pełnomocnik Zarządu