Struktura

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców jest osobą prawną
– Spółdzielnią - dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób,
o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym,
która w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
 

Spółdzielnia i jej organy statutowe działają na podstawie:

- ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze
- statutu Spółdzielni
- Regulaminu Rady Nadzorczej