Członkowie

Członkami Spółdzielni mogą być :

  • osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym pracownicy spółdzielni,  
  • spółdzielnie uczniowskie,  
  • osoby prawne.
     


Na dzień dzisiejszy Spółdzielnia zrzesza około 85 członków, w tym:

  • nie pracowników: 43 osoby
  • pracowników: 42 osoby  

i jedną Spółdzielnię Uczniowską